آخرین اخبار
کد خبر: ۶۹۲۳۹
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰
مجلس شورای اسلامی در دوره نهم کمتر از 200 قانون را به تصویب رسانده که رکوردی کاهشی در ادوار نه گانه مجلس شورای اسلامی به حساب می‌آید.

به گزارش سلام خبر، در عمر 110 ساله نظام قانون‌گذاری در کشور، بالغ بر 11 هزار عنوان قانون به تصویب رسیده که البته حاصل فعالیت مجلس شورای ملی، شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی است.

در این میان سهم مجالس نه گانه پس از انقلاب اسلامی به طور میانگین در هر دوره بیش از 300 قانون بوده است؛ اگرچه مجلس نهم سنت شکنی کرده و تعداد قوانین مصوب در این دوره از مجلس کمتر از 200 عنوان بوده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو وظیفه اصلی قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است؛ وظایفی که به نظر می‌رسد کمتر موازنه‌ای بین آنها برقرار بوده و عمدتا بخش قانون‌گذاری مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.

خبرگزاری دانشجویان ایران در سلسله گزارش‌هایی تا پایان هفته جاری نگاهی به عملکرد تقنینی پارلمان در دوره نهم داشته و مصوبات این دوره مجلس را مرور کرده که در زیر می‌آید:

قانون موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

14 تیر 91: با اصرار مجلس بر مصوبه پیشین خود در این زمینه، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و با تایید مجمع، این مصوبه به یکی از اولین قانون‌های مصوب در مجلس نهم تبدیل شد.

قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1390 کل کشور

14 تیر 91: نمایندگان مجلس با تصویب این قانون مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1390 کل کشور را تا پایان شهریور 91 تمدید کردند.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران درمؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام)

14 تیر 91: نمایندگان مجلس با تصویب این لایحه به دولت اجازه دادند در موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی(ریسکام) عضویت یابد.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی آموزش اولیاء

1 مرداد 91: با مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد در فدراسیون بین‌المللی آموزش اولیاء عضویت یابد.

قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی

1 مرداد 91: نمایندگان مجلس با بررسی مجدد طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری بر مصوبه قبلی خود مبنی بر اخذ بهای خدمات ارائه شده از سوی شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن پافشاری کردند و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کردند که نهایتا با تایید مجمع به قانون تبدیل شد.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم

1 مرداد 91: مجلس برای از بین بردن شرایط نابرابر رقابت بنگاه‏های داخلی با شرکت‏های خارجی در کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم را به تصویب رساند.

در این قانون واگذاری مسئولیت و انجام مدیریت پروژه‏های کشور به بنگاه‏های اقتصادی و کارآفرینان حرفه‏ای برای ارتقای توانمندی آنان و انتقال دانش فنی به کشور پیش‌بینی شده و اهدافی چون استفاده هرچه بیشتر از توان فنی و مهندسی و تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و همچنین حمایت از شرکت‏ها و پیمانکاران ایران به منظور افزایش تولید و ارائه خدمات، مورد توجه قرار گرفته است.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی مخابرات هوانوردی

4 مرداد 91: نمایندگان مجلس با تصویب این قانون به دولت اجازه دادند در اتحادیه بین‌المللی مخابرات هوانوردی عضویت یابد.

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

8 مرداد 91: نمایندگان مجلس با تصویب این قانون، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را موظف کردند با رعایت شرایط عمومی استخدام تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه با تغییر وضعیت استخدام کند.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی

11 مرداد 91: مجلس با تصویب این قانون به دولت اجازه داد در انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی عضویت یابد.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران

11 مرداد 91: مجلس با تصویب این قانون به دولت اجازه داد در «فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران» عضویت یابد.

قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی

11 مرداد 91: نمایندگان مجلس با تصویب این قانون، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافران و سوانح هوایی داخلی، خسارات بدنی و دیه را تعیین کردند.

قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371

11 مرداد 91: نمایندگان مجلس با تصویب این استفساریه مصوب کردند که قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 در خصوص موقوفات خاص، مشروط به اعمال تبصره(4) این قانون در مورد این موقوفات کماکان به قوت خود باقی باشد.

قانون تشریفات (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تاسیس زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران

15 مرداد 91: با موافقت مجلس تشریفات (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده ‌شد.

قانون الحاق تشریفات (پروتکل) آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

15 مرداد91: با تصویب این قانون تشریفات (پروتکل) آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر تصویب و به دولت اجازه داده شد اسناد تصویب را نزد امین اسناد تودیع کند.

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و پروتکل الحاقی آن

15 مرداد91: با رای مجلس موافقتنامه حمل نقل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه تصویب شد.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریائی (پیانک PIANC)

17 مرداد 91: نمایندگان مجلس با تصویب این قانون به دولت اجازه دادند در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی(پیانک) عضویت یابد.

قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

17 مرداد 91: مجلس با تصویب این قانون مقرر کرد صندوق های رفاه دانشجویان بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم و بهداشت می‌رسد، عمل ‌نمایند.

قانون اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

21 شهریور 91: با مصوبه مجلس مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه شرکتهای برق منطقه‌ای جهت سرمایه گذاری در طرحهای توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور درآمد شرکت توانیر محسوب نمی شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می شود.

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

19 مهر 91: با تصویب مجلس قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 86 به تصویب رسیده بود، به مدت یکسال تمدید شد.

قانون اصلاح بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

19 مهر 91: به موجب این قانون "صندوق بیمه روستاییان و عشایر" مندرج در قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی به "صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر" تغییر نام یافت.منبع: ایسنا
برچسب ها: مصوبات مجلس نهم
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: