بقای حاشیه نشینی علی رغم درآمد  750 میلیارد دلاری
دردولت های نهم ودهم؛
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید، با وجود کسب 750 میلیارد دلار درآمد در هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم ، حاشیه نشینی بجا مانده و فقر مهار نشده است.
گزارش های البرایت برآینده برجام اثیر تدریجی داشته و نباید آن را دست کم گرفت
نصری:
رضا نصری کارشناس حقوق بین الملل وعضو موسسه عالی مطالعات بین المللی ژنو گفت: گزارش های دیوید آلبرایت هرچند رنگ و بوی «علمی» دارد - اما در هر حال با یک انگیزه «سیاسی» و با نیت جهت دادن به تصمیم گیران آمریکا تدوین و تنظیم می شود.
سامانه جدید مالیاتی با هدف نظارت بیشتر در کشور راه‌اندازی می شود
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خبرداد:
معاون حقوقی رئیس‌جمهور از راه‌اندازی سامانه جدید مالیاتی با هدف نظارت بیشتر در کشور خبرداد.
مبارزه با لوازم خانگی قاچاق از مهرماه آغاز می شود
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد:
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد: طرح مبارزه با لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی قاچاق در مهرماه آغاز می‌شود.
اعضای اوپک بدنبال قیمت بین 50 تا 60 دلار برای هر بشکه نفت هستند
دیدار بوطرقه با زنگنه در تهران
وزیر انرژی الجزایر پس از دیدار با وزیر نفت کشورمان گفت: قیمت 50 دلار برای هر بشکه نفت پذیرفتی نیست و در این باره گفت وگو خواهیم کرد.