سهم درآمدهای نفتی در بودجه از 80 درصد به 31 درصد کاهش یافت
طیب نیا:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور به 80 درصد رسیده بود در حالیکه در سال گذشته به 31 درصد کاهش یافت.
واکنش ظریف به ادعای واهی آمریکا درباره ارسال تسلیحات به یمن از سوی ایران
وزیرامورخارجه کشورمان ضمن تکذیب اتهام بی پایه و اساس آمریکا مبنی بر ارسال تسلیحات به یمن از سوی ایران، به این ادعا واکنش نشان داد.
دولت در حکومت علوی
وعده تحقق ظهور منجی برای همه منتظران امری قطعی تلقی می شود و باور به اینکه حکومتی برمبنای عدل شکل خواهد گرفت و نفراتی که د راین حکومت عهده دار مسئولیت می شوند خصوصیات رفتاریی دارند که بر اساس آن عدالت و کرامت مورد نظر آن دولت را تحقق خواهند بخشید.
اعتراف ننگین
سازمان ملل متحد سراجام مجبور شد سکوت یک سال نیمه خود را در برابر تخلاف بین المللی سعودی ها در کشور یمن و اقدام به انواع جنایات جنگی و نقض حقوق بشر گسترده شکسته و لب به اعترافی ننگین گشوده و کشور عربستان را به عنوان عامل اصلی کشتار کودکان، زنان و مردان یمنی، بی خانمانی ها وتخریب های ایجاد شده در یمن معرفی کند.
مذاکره معاونت امور زنان برای تعیین جایگزین مرخصی 9 ماهه زایمان
دولت و ملت؛ امیدوار و استوار
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با توجه به آنکه در حال حاضر مرخصی 9 ماهه زایمان در همه دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود در حال برگزاری جلساتی با سازمان تامین اجتماعی هستیم تا به جایگزینی برای مرخصی 9 ماهه زایمان زنان برسیم.