صرافی ها خطاب به مردم: ساعت ۶ صبح نوبت بگیرید
صف های طولانی برای خرید ارز دولتی
بعد از ورود بانک مرکزی و نیروی انتظامی به بازار ارز، صرافی های مجاز با دریافت ارز از سوی بانک، موظف به توزیع بین مردم شده اند ولی این روال نارضایتی بسیاری از مردم را به همراه داشته است.
کمترین حذف یارانه بگیران را شاهد خواهیم بود
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس گفت : با اعتبار ۴۱ هزار میلیارد تومانی برای یارانه ها کمترین حذف یارانه بگیران را شاهد خواهیم بود.
باید برای دنیا قطب رعایت حقوق بشر و شهروندی شویم
استاندار همدان
استاندار همدان با بیان اینکه در سال 2018 میلادی 3 رویداد بزرگ را در استان همدان داریم افزود: باید به دنیا منتقل کنیم که حقوق شهروندی در کشور ما به خوبی رعایت می‌شود و چه فرصتی بهتر از رویدادهای بزرگ آسیایی و گردشگری جهانی که در همدان برگزار می‌شود.
دولت قرار نیست تمام مواد منشور حقوق شهروندی را یکجا لایحه کند
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: برخی می‌پرسند که منشور حقوق شهروندی چه زمانی قانونی می‌شود، در حالی که باید گفت، دولت قرار نیست تمام مواد منشور را یکجا لایحه کند.
افشای ۴۰ درصد از مفاسد اقتصادی بر اساس گزارشات مردمی است
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه افشای ۴۰ درصد از مفاسد اقتصادی بر اساس گزارشات مردمی است، گفت: بیشترین نارضایتی مردم از تشکیلات و دستگاه‌های اداری است.